Miljø og bærekraft

Takstgruppen AS ønsker å være et foregangsselskap i bransjen når det gjelder miljøarbeid. Våre takstingeniører har god påvirkningsmulighet og et stort ansvar overfor både private og næringsvirksomheter når vi driver veiledning innenfor skade-, bolig-, næring- og landbrukstaksering. Se våre tjenester her. Vi er avhengige av godt samarbeid med våre oppdragsgivere når det gjelder miljøarbeid.

                           
                                     Vi er miljøsertifisert med ISO14001 Ledelsessystem for miljø.

 

 

 

Visjon

Takstgruppen AS skal være kvalitetsledende i vårt arbeid med miljø og bærekraft innenfor vår bransje.

 

Omfang

Takstgruppen AS følger lover, forskrifter og andre krav (samsvarsforpliktelser) til ytre miljø. Vi veileder kunder i blant annet skadebegrensning og gjenoppbygging i skadesaker, og i enøk tiltak for bolig og næringseiendommer. Takstingeniørene gir konkrete forslag til tiltak på oppfølging/gjenoppbygging. Vi er bevisste i utvelgelse av fremgangsmåte og materialvalg ved skadeforebygging, og har fokus på energisparing i bolig og næringstaksering. Dette har stor innvirkning på det endelige resultatet, og de miljømessige konsekvensene ved oppdragene. Norsk Takst, forsikringsselskap og andre samarbeidspartnere stiller krav om å tenke miljø innenfor et livsløpsperspektiv ved gjenoppbygging av skadesteder, noe vi forplikter oss til å følge.

 

I tillegg til å jobbe med veiledning så jobber vi for å redusere vårt eget fotavtrykk. Vi er en bedrift med mye reisevirksomhet, noe som kan utgjøre en trussel for miljøet. Vi ønsker å ta samfunnsansvar og å påvirke samarbeidspartnere og nærmiljøet til et økt fokus på miljøet. Vi har forpliktet oss overfor våre oppdragsgivere (forsikringsselskaper) til å jobbe for å redusere CO2 utslipp i forbindelse med takseringsoppdrag. Gjennom blant annet fokus på samkjøring av oppdrag og videobefaringer reduserer vi vår reisevirksomhet.

Miljøpolicy

For oss betyr det å være kvalitetsledende å vise ansvar og respekt ved å levere kvalitet etter beste evne. Vi verdsetter våre ansatte, kunder, oppdragsgivere og nærmiljø, og ønsker å vise dette blant annet gjennom kontinuerlig å ta ansvar for å redusere belastningen på miljøet forårsaket av vår virksomhet. Gjennom systematisk arbeid for å redusere reisevirksomhet i våre ansattes arbeidshverdag, vil vi skape både effektivitet, positiv miljøeffekt og merverdi for alle involverte parter. Ved å øke medarbeidernes kunnskap om miljø innenfor vårt fagfelt kan vi drive vår virksomhet mer miljøtilpasset. Vi samarbeider med Norsk Takst, forsikringsselskaper og samarbeidspartnere for kontinuerlig å forbedre vår miljøprestasjon.