top of page

Miljø og bærekraft

Visjon

"Takstgruppen AS skal være kvalitetsledende i vårt arbeid med miljø og bærekraft innenfor vår bransje."

Vi er derfor miljøsertifisert med ISO14001 og vi er klimanøytrale.

 

Våre takstingeniører har god påvirkningsmulighet og et stort ansvar overfor både private og næringsvirksomheter når vi driver veiledning innenfor skade-, bolig-, næring- og landbrukstaksering.

Miljøsertifisering Takstgruppen AS

Miljøsertifisering Takstgruppen AS

Se nå

Se våre tjenester her. Vi er avhengige av godt samarbeid med våre oppdragsgivere når det gjelder miljøarbeid.

Se vår miljøpolicy og våre samsvarsforpliktelser.

Eget fotavtrykk

I Takstgruppen jobber vi hele tiden for å redusere eget fotavtrykk. Vi er en bedrift med mye reisevirksomhet, og vi har fokus på å få ned antall kilometer kjøring i arbeid. Vi utfører derfor videobefaringer, telefon- og bildeoppfølging, og samkjøring av oppdrag i samme geografiske område der det er mulig uten at det går ut over kvaliteten. Ved å redusere kjørevirksomheten vil vi også redusere vårt CO2 utslipp.

Digitalisering

Vi har en praksis i Takstgruppen om å være mest mulig digitale. Ute på befaring brukes nettbrett, og rapporter produseres og sendes ut digitalt istedenfor på papir. All kontakt til og fra Takstgruppen foregår via digitale plattformer.

Energirådgivning

Vi utarbeider energiattester på alle boliger vi takserer. En bolig eller et næringsbygg med dårlig energikarakter kan bli dyrt på lang sikt. Vi ønsker derfor å hjelpe våre kunder ved å gi energirådgivning for å kartlegge energitiltakene som passer for den enkelte bolig eller bygning. Huseier får inntil 5.000 kroner i støtte ved å engasjere en energirådgiver, og i tillegg inntil 2.500 kroner ved termografering. Vi bistår våre kunder i å finne ut hvilken støtte man har krav på.

Gjenoppbygging av skadested

Vi veileder våre kunder i skadebegrensning og gjenoppbygging i skadesaker. Takstingeniørene gir konkrete forslag til tiltak på oppfølging, og vi er bevisste i utvelgelse av fremgangsmåte og materialvalg. Vi tenker miljø innenfor et livsløpsperspektiv ved gjenoppbygging av skadesteder.

Klimanøytral

Takstgruppen er klimanøytrale ved at vi kompenserer for egne utslipp som trefaddere. Trær er naturens egen metode for å fange CO2, og Trefadder planter riktige trær på riktige steder. Så langt har de plantet mer enn 100.000 trær, og over tid vil dette binde tusenvis av tonn med CO2.  

Les mer om Takstgruppen - Trefadder

bottom of page