NÆRING OG LANDBRUKSTAKST

Næringstakster baseres blant annet på kontantstrømsanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier. leiekontrakter og markedsleie​.

Internasjonalt er det i løpet av de senere årene etablert klare kompetanse- og sertifiseringskrav for denne type taksering. Det er nedfelt i den europeiske ordningen REV (Recognized European Valuer). TAKSTGRUPPEN har REV-sertifisering som 1 av 35 i Norge, og i Innlandet. 

 

Vanligvis er det eiendommens leieinntekter som legges til grunn for taksering av næring. Det lages en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstmannen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg der han også tar hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.

 

                                                           REFERANSER PÅ OPPDRAG

Alle henvendelser ring/e-post:

459 03 839

bestilling@takstgruppen.as

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon

©2016 Takstgruppen AS | Webdesign Simen Hveem