top of page

NÆRING OG LANDBRUKSTAKST

Næringstakster baseres blant annet på kontantstrømsanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier. leiekontrakter og markedsleie​.

Internasjonalt er det i løpet av de senere årene etablert klare kompetanse- og sertifiseringskrav for denne type taksering. Det er nedfelt i den europeiske ordningen REV (Recognized European Valuer). TAKSTGRUPPEN har REV-sertifisering som 1 av 46 i Norge, og eneste i Innlandet. 

 

Vanligvis er det eiendommens leieinntekter som legges til grunn for taksering av næring. Det lages en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstingeniøren vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg der han også tar hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.

 

                                                           REFERANSER PÅ OPPDRAG

t_edited.jpg
p_edited.jpg
bottom of page