top of page

Tilbakemelding fra samarbeidspartnere

«Jeg er imponert over at Takstgruppen
satser så hardt på kvalitet. Opplæring, veiledning, maler og frasetekster er utviklet over tid og man kan se at her har man gjort seg erfaringer på hva som fungerer. Takstgruppen jobber målrettet for å leve 
opp til sin visjon «Kvalitetsledende og verdsatt». Samarbeidet fungerer bra og gir meg innspill og verktøy som jeg kan benytte i kvalitetssikring av mitt eget arbeid.»

Ing. Norsted AS

Claus Norsted

Samarbeidspartner

--------------------------------------------------------------------​

 

"Vi i Møretakst AS har hatt et veldig godt og tett samarbeid med Takstgruppen AS siste  årene bl.a. med utviklingen av CRM-verktøyet Mintakst AS - som nå er Norges mest integrerte verktøy  i takstbransjen. Vi oppfatter Takstgruppen som en seriøs og kvalitetsorientert samarbeispartner  og  av de mest innovative aktørene  i takstbransjen i Norge.  Dessuten er de en veldig "ung" (i takstbransjen) og hyggelig gjeng! ".

Møretakst AS

Frode Mauren

--------------------------------------------------------------------​

 

«Det første som slår meg ved Takstgruppen er seriøsiteten. Det takstfaglige er bygget opp rundt bevisst kunnskap og målsettinger uten noen tilfeldigheter. Jeg opplever kvalitetsbyggingen som en fremtredende rød tråd og en sterk faglig tyngde rundt de kollegene jeg prater med i Takstgruppen.»

Byggtaksering AS 

Stig Lesund

--------------------------------------------------------------------​

 

"Vi i Takstfirma Karlstad er samarbeidspartner med Takstgruppen og har gjennom dette opplevd økt oppdragsmengde i vårt område. Takstgruppen
har fokus på høy kvalitet i rapporter og gir oss både hjelpemidler via interne kanaler og konstruktive tilbakemeldinger på vårt arbeid. Dette har løftet vår
bedrift og skjerpet vår måte å løse oppdragene på.Vi opplever Takstgruppen som en veldig profesjonell bedrift med gode rutiner, god faglig kompetanse og med ett fokus på å utvikle seg gjennom
økt kompetanse og samarbeid "

Takstfirma Karlstad
Magnus Karlstad

bottom of page