top of page

Miljø og bærekraft

Miljøpolicy

For oss betyr det å være kvalitetsledende å vise ansvar og respekt ved å levere kvalitet etter beste evne. Vi verdsetter våre ansatte, kunder, oppdragsgivere og nærmiljø, og ønsker å vise dette blant annet gjennom kontinuerlig å ta ansvar for å redusere belastningen på miljøet forårsaket av vår virksomhet. Gjennom systematisk arbeid for å redusere reisevirksomhet i våre ansattes arbeidshverdag, vil vi skape både effektivitet, positiv miljøeffekt og merverdi for alle involverte parter. Ved å øke medarbeidernes kunnskap om miljø innenfor vårt fagfelt kan vi drive vår virksomhet mer miljøtilpasset. Vi samarbeider med Norsk Takst, forsikringsselskaper, banker, eiendomsmeglere og samarbeidspartnere for kontinuerlig å forbedre vår miljøprestasjon. Takstgruppen følger lover, forskrifter og andre krav (samsvarsforpliktelser) til ytre miljø.

Samsvarsforpliktelser

Vi har forpliktet oss overfor våre oppdragsgivere til å redusere vår reisevirksomhet i takseringsoppdrag. Dette gjør vi ved blant annet ved utførelse av digitale befaringer og samkjøring av oppdrag (flere oppdrag på et geografisk område på en kjøretur). En vesentlig del av en skadetakstingeniør sin arbeidshverdag, og noe vi forplikter oss til, er å tenke skadebegrensning, metodevalg og materialvalg i et helhetsperspektiv. Her er miljøhensynet et viktig element. Implementering av miljøvennlig teknologi som digitalisering og utvikling av digitale verktøy og programmer står i fokus og er forventet av våre leverandører at vi leverer på. Vi er dessuten klimanøytrale og rapporterer på miljø og bærekraft.

Tilbake

bottom of page