top of page

Miljø og bærekraft

Miljøpolicy

For oss betyr det å være kvalitetsledende å vise ansvar og respekt ved å levere kvalitet etter beste evne. Vi verdsetter våre ansatte, kunder, oppdragsgivere og nærmiljø, og ønsker å vise dette blant annet gjennom kontinuerlig å ta ansvar for å redusere belastningen på miljøet forårsaket av vår virksomhet. Gjennom systematisk arbeid for å redusere reisevirksomhet i våre ansattes arbeidshverdag, vil vi skape både effektivitet, positiv miljøeffekt og merverdi for alle involverte parter. Ved å øke medarbeidernes kunnskap om miljø innenfor vårt fagfelt kan vi drive vår virksomhet mer miljøtilpasset. Vi samarbeider med Norsk Takst, forsikringsselskaper og samarbeidspartnere for kontinuerlig å forbedre vår miljøprestasjon. Takstgruppen følger lover, forskrifter og andre krav (samsvarsforpliktelser) til ytre miljø.

Samsvarsforpliktelser

Vi har forpliktet oss overfor våre oppdragsgivere til å redusere vår reisevirksomhet i takseringsoppdrag. Dette gjør vi ved blant annet å utføre videobefaringer, telefon/bildebefaringer og samkjøring av oppdrag (flere oppdrag på et geografisk område). Implementering av miljøvennlig teknologi som digitalisering og utvikling av digitale verktøy og programmer står i fokus og er forventet av våre leverandører at vi leverer på. Vi er dessuten klimanøytrale og rapporterer på miljø og bærekraft.

Tilbake

bottom of page